POČET ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V NIZOZEMÍ ROSTE

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuUncategorized

Počet začínajících podnikatelů vzrostl o 12,6% z 67 359 nových podnikatelů v prvním čtvrtletí roku 2022 na 75 825 v prvním čtvrtletí roku 2023.

Nejvyšší růst vykazuje sektor pohostinství (29%), maloobchod (25,5%), obchodní služby (21,9%) a kultura, sport a rekreace (20,6%).

Nejvýrazněji klesl počet začínajících podniků ve finančních službách, velkoobchodu, zemědělství a zahradnictví.

V Nizozemí je aktuálně cca 2,4 miliony registrovaných podnikatelů a v České Republice skoro 2,2 miliony registrovaných podnikatelů.

Počet obyvatel byl v roce 2022 v NL 17 590 672 a v ČR 10 526 937.

10 milionů obyvatel bylo v Nizozemí v roce 1950.