VYHRÁLI JSTE NEBO DOSTALI POUKAZ NA MÉ SLUŽBY?

GRATULUJI VÁM K POUKAZU

Selfie

Nyní je potřeba zaregistrovat majitele poukazu a to vyplněním tohoto formuláře -

PODMÍNKY UPLATNĚNÍ POUKAZU

1. Poukaz je možné použít jako prostředek úhrady služby poskytované Eliškou Voldřichovou, IČO: 09705821 (dále jen Prodávající) nebo její části, kdy v případě, že cena služeb zvolených obdarovaným (dále jen Klient), převyšuje hodnotu poukazu. Klient je povinen takový rozdíl doplatit.

2. Každý poukaz má na sobě uveden datum vystavení, datum platnosti pro registraci a datum platnosti pro čerpání služby. Pokud se stane, že na poukazu chybí datum platnosti pro registraci, pak je platnost pro registraci 60 dní od data vystavení poukazu. Pokud se stane, že na poukazu chybí datum platnosti pro čerpání služby, pak je platnost pro čerpání služby 180 dní od data vystavení poukazu.

3. Není-li poukaz registrován nebo registrován a uplatněn v rámci jeho platnosti (před nebo v datum expirace), ztrácí jakoukoli hodnotu a nárok na jeho uplatnění zaniká bez náhrady.

4. Poukazy lze sčítat. Klient může využít dva a více poukazů na úhradu služeb.

5. Poukaz lze uplatnit pouze jednorázově, pokud hodnota poukazu převyšuje hodnotu služeb poptávaných Klientem, pak zbylá částka z poukazu zaniká bez náhrady.

6. Klient nemůže svůj poukaz směnit za peníze, ale jen za služby poskytované prodávajícím.

7. Za ztrátu či odcizení poukazu po jeho převzetí plně odpovídá kupující či klient a prodávající v těchto případech nevystavuje nový poukaz ani nenahrazuje jeho hodnotu či kupní cenu.

8. Kopírování, pozměňování či jakékoli jiné úpravy poukazů osobou odlišnou od Prodávajícího je striktně zakázáno.

9. Poukaz lze použít na služby, které prodávající nabízí vždy v moment využití poukazu a za ceny, které jsou v momentě využití poukazu aktuální.

V.A.E.

Děkuji za registraci Vašeho poukazu. Brzy Vás budu na Vámi uvedený e-mail kontaktovat.


Pokud máte nyní nějaké dotazy -