ARCHIVACE DAŇOVÝCH DOKLADŮ OSVČ (ČR a NL)

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOSVČ / ZZP

Ke všem příjmům a výdajům, které uplatníme v přiznáních k dani z příjmu a přiznáních k dani z přidané hodnoty, jsme jako OSVČ povinni daňové doklady archivovat a po celou dobu archivace zabezpečit jejich věrohodnost a čitelnost.  

ČESKÁ OSVČ

NEPLÁTCE DPH – minimálně 3 roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání nebo v němž se daň stala splatnou (tato lhůta se prodlužuje, pokud máte daňovou ztrátu, a to po dobu, kdy můžete ztrátu uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně. Uplatnit můžete v následujících 5-ti letech)

PLÁTCE DPH  – minimálně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. (Účetní doklady, účetní záznamy, odpisové plány, inventurní soupisy atp.) Výjimečně může dojít k prodloužení lhůty v případě zahájení daňové kontroly, podání dodatečného daňového přiznání, případně zahájení řízení o mimořádném opravném prostředku.

NIZOZEMSKÁ OSVČ

V NL jste povinni si uchovat svoji agendu a doklady po dobu 7 let. Údaje o nemovitostech a právech k nemovitostem musíte uchovávat po dobu 10 let.

Archivace 10 let platí také v případě, že využijete schéma MOSS a poskytnete – elektronické, telekomunikační nebo rozhlasové a televizní vysílání.

Takže kopírky, tiskárny, šanony, notebooky, externí disky …. do pohotovosti a jdeme na to 🙂

Zdraví Eliška

V.A.E.

Pokud uvítáte mou pomoc s Vaší administrativou, ,,účetnictvím", sociálními sítěmi nebo webovými stránkami, jsem tu pro Vás

Brzy se Vám ozvu a pustíme se do práce.