VÍTE JAK URČIT DAŇOVÉ REZIDENSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuDANĚ

PODCAST

Říkáte si – A proč to vůbec určovat? No, protože ve státě, kde jste daňový NErezident, daníte jen ty své příjmy, které pocházejí z území tohoto konkrétního státu. A ve státě daňové rezidence máte povinnost uvádět ve svém daňovém přiznání všechny své CELOSVĚTOVÉ příjmy, jedná se o tzv. neomezenou daňovou povinnost. Nikoliv tedy jen ty příjmy, které mají svůj původ v tomto konkrétním státě. Ruku v ruce s tím jde i rozsah daňových slev a odpočtů, které můžete či nemůžete jako daňový rezident nebo nerezident uplatňovat.

Takže, už víme proč? Tak teď si ,,řekneme“ jak. 🙂

– Jako první se posuzuje bydliště. Pokud řešíte své daňové přiznání za uplynulý rok, tak je třeba posoudit, zda jste měli v uplynulém roce k dispozici na území České republiky stálý byt. Je jedno zda se jedná o pronajaté bydlení nebo vlastní. Také to nelze zaměňovat s termínem tzv. trvalé bydliště.

– Dále je třeba posoudit, zda jste se na území České republiky zdržovali minimálně 183 dní v příslušném kalendářním roce, tzn. více jak půl roku. V tomto případě není důležité, jestli se jedná o souvislou dobu 183 dní nebo součet několika období během tohoto roku. Do počtu dní se započítává každá i započatá část dne pobytu. Tj. i den příjezdu nebo odjezdu. Výjimka je jen u občanů, kteří se na území ČR zdržovali déle jak 183 dní, ale výlučně jen za účelem studia nebo léčení. Tito občané zůstávají nerezidenty i přes překročení tohoto limitu.

Pokud i po zohlednění prvních dvou kritérií váháte, zda jste nebo nejste daňový rezident. Např. proto, že máte k dispozici stálý byt v obou státech současně a pohybujete se v průběhu roku v obou zemích zároveň, přichází na řadu stanovit:

– Středisko životních zájmů neboli užší osobní a hospodářské vztahy. Zohledňují se např. rodinné a společenské vztahy, zaměstnání, podnikání, uložení úspor, politické, kulturní a jiné činnosti.

Potřebujete virtuální asistenci a poradenství?

Jsem tu pro Vás.

V.A.E.

Pokud uvítáte mou pomoc s Vaší administrativou, ,,účetnictvím", sociálními sítěmi nebo webovými stránkami, jsem tu pro Vás

Brzy se Vám ozvu a pustíme se do práce.