OBCHODOVÁNÍ NA BURZE vs ZDANĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE A NIZOZEMÍ

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuDANĚ

Vzhledem k tomu, že tu máme období podávání daňových přiznání a to, jak v České republice, tak v Nizozemí, podíváme se v kostce na to, jak je to se zdaněním investic. Např. nyní populární obchodování s kryptoměnami či deriváty atp.

V České republice spadají příjmy z obchodování na burze pod Ostatní příjmy, kdy v daňovém přiznání uvedete celkovou sumu všech příjmů a celkovou sumu všech výdajů z obchodování za uplynulý rok. Pokud dosáhnete zisku, tak tento zisk zdaníte sazbou daně z příjmu ve výši 15%.

V Nizozemí se nezaobírají Vašimi uskutečněnými transakcemi za uplynulý rok, ale zajímá je celková hodnota Vašeho majetku. To znamená, že i na všech Vašich bankovních a investičních účtech ke dni 1. 1. zdaňovaného roku. To jsou vaše Aktiva. V roce 2021 je osvobozená částka aktiv, ze které se neodvádí tzv. Daň z bohatství ve výši 50 000 EUR. V roce 2022 bude osvobozená částka aktiv ve výši 50 650 EUR. Na částku nad tento limit se již vztahuje tzv. Daň z bohatství a je odstupňována do tří pásem.

Nizozemsko je jednou z mála zemí, kde jsou kryptoměny zdaněny prostřednictvím aktiv. V mnoha jiných zemích, platíte daň ze ziskových obchodů.

Daňová a celní správa předpokládá, že Váš kapitál přináší určitý roční výnos. Například úrok na vašem spořicím účtu nebo dividenda z vašich investic. Daňová a celní správa však nepočítá s reálným zhodnocením, ale s procenty vymyšlenými zákonodárcem.

Mnoho lidí má úspory, ale žádné investice. A úroky na spořicích účtech se léta blíží nule nebo dokonce záporu. Takže pak musí poplatník zaplatit větší daň z bohatství, než ve skutečnosti dostal na úrocích nebo vydělal na burze. Nejvyšší soud to považuje za nespravedlivé.

Proto nejvyšší soud v prosinci 2021 zamítl současná pravidla pro výpočet daně z majetku. Na základě tohoto rozhodnutí musí daňová a celní správa vypočítat skutečné přiznání. Tedy například 0 % na úsporách.

Na nové legislativě se nyní pracuje, aby byla daň z bohatství založena na skutečném výnosu, kterého dosáhnete. Předpokládá se, že by mohl nový postup výpočtu vstoupit v platnost nejdříve v roce 2025. Přizpůsobení systémů daňových úřadů nějakou dobu trvá…

Kabinet stále zvažuje, jak by se měla vypočítat daň z bohatství pro rok 2021. Daňové přiznání tedy stále vychází ze současných pravidel.

A jak to bude vypadat v přechodném období v letech 2021 – 2025?

Kabinet oznámí dočasné uspořádání, o kterém uvažuje, nejpozději do 1. května 2022. To pak bude platit pro období 2021 až 2025.

Tzn., že Přiznání k dani z příjmů za rok 2021 musíte podat v zákonném termínu a dle stávajících pravidel do 1. května 2022.

Změna výpočtu bude opravena v závěrečném hodnocení za rok 2021 Finančním úřadem. Tento konečný výměr bude zaslán pouze v případě, že bude již jasné, jak by měl být majetek v roce 2021 zdaněn. Daňová a celní správa očekává, že lidé s majetkem dostanou konečné hodnocení za rok 2021 později než obvykle. Tedy nejdříve 1. července. Budou o tom informováni.

Máte zájem o spolupráci? Neváhejte mě kontaktovat.

V.A.E.

Pokud uvítáte mou pomoc s Vaší administrativou, ,,účetnictvím", sociálními sítěmi nebo webovými stránkami, jsem tu pro Vás

Brzy se Vám ozvu a pustíme se do práce.