JAKÉ MOHOU BÝT NÁSLEDKY NEZDANĚNÍ ZISKU Z OBCHODOVÁNÍ S DERIVÁTY A KRYPTOMĚNAMI

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuDANĚ

Krácení daně je hospodářským trestným činem.


Při nezdanění zisku do 50 000 Kč se nejedná o trestný čin. Pokud to ale Finanční úřad do tří let od termínu pro podání Daňového přiznání odhalí, čeká Vás, kromě doplacení daně z příjmu, také zaplacení pokuty, penále a úroků z prodlení.


Při nezdanění zisku nad 50 000 Kč už jde o trestný čin. Promlčecí lhůta se protahuje na pět let a pachateli hrozí odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.


Pokud škoda dosáhne více jak 500 000 Kč, jedná se o škodu ve značném rozsahu, promlčecí lhůta je deset let a hrozí trest odnětí svobody na dva až osm let.


A pokud škoda dosáhne více jak 5 mil. Kč, jedná se o škodu ve velkém rozsahu, promlčení lhůta je 15 let a pachateli hrozí odnětí svobody až na 10 let.


!POZOR! V situaci, kdy daňový poplatník daň krátí ve více zdaňovacích obdobích, mohou být naplněny znaky pokračujícího trestného činu. Je nutné si uvědomit, že v těchto případech začne promlčecí doba plynout až po posledním zkrácení (okamžikem dokonání pokračujícího trestného činu), či nezačne plynout vůbec.


Pokud jste zjistili, že jste měli do svých předcházejících daňových přiznání zahrnout i příjmy z obchodování na burze, případně zdanit dosažené zisky a chcete nyní podat Dodatečné daňové přiznání a daň z příjmu doplatit, jsem Vám k dispozici.

V.A.E.

Pokud uvítáte mou pomoc s Vaší administrativou, ,,účetnictvím", sociálními sítěmi nebo webovými stránkami, jsem tu pro Vás

Brzy se Vám ozvu a pustíme se do práce.