PŘÍJMY Z ČR A SLOVENSKA, RAKOUSKA NEBO BELGIE

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuDANĚ

MĚLI JSTE V UPLYNULÉM ROCE FINANČNÍ PŘÍJMY KROMĚ Z ČR TAKÉ ZE SLOVENSKA, RAKOUSKA NEBO BELGIE?

O významu a principu určení daňového rezidentství a existenci smluv o zamezení dvojího zdanění mezi státy EU už tu řeč byla. V předešlých článcích jsme probrali metodu vynětí s výhradou progrese, která se uplatňuje například při příjmech z Nizozemí nebo Německa.

Dnes se zmíním o metodě prostého zápočtu daně, která je ujednána například se Slovenskem, Rakouskem nebo Belgií.

V tomto případě se v průběhu výpočtu daně za uplynulý rok příjmy ze zahraničí nevyjmou, ale celým výpočtem Vás provází součet příjmů jak z ČR, tak ze zahraničí.

Daň z příjmů, kterou jste odvedli v průběhu roku v zahraničí, budete moci z celkové daňové povinnosti odečíst, ale počítejte s tím, že se může stát, že budete moci odečíst/započíst jen část těchto zaplacených daní. Lze totiž započíst částku zaplacených daní v zahraničí jen do výše daně, kterou je z těchto příjmů povinen zaplatit poplatník v České republice. Případný rozdíl můžete uplatnit v daňovém přiznání zase až příští rok.

Pro vyplnění Daňového přiznání v ČR si obstarejte Potvrzení zahraničního správce daně o výši zaplacených daní, dále Potvrzení o zdanitelných příjmech od českého/českých zaměstnavatelů, Potvrzení o zdanitelných příjmech od zahraničního/zahraničních zaměstnavatelů a také potvrzení o výši úhrad povinného pojistného abyste se dobrali superhrubé mzdy. (Aktuálně je v ČR superhrubá mzda zrušena!) Tento údaj obsahuje české Potvrzení o zdanitelných příjmech automaticky. Potvrzení zahraničních zaměstnavatelů však tento údaj obsahují málokdy a musíte si ho vyžádat samostatně.

Pokud se Vás týká podání Daňového přiznání v ČR jakožto daňového rezidenta České republiky a nevíte si rady, neváhejte mě kontaktovat.

Krásný den přeje Eliška

V.A.E.

Pokud uvítáte mou pomoc s Vaší administrativou, ,,účetnictvím", sociálními sítěmi nebo webovými stránkami, jsem tu pro Vás

Brzy se Vám ozvu a pustíme se do práce.