JAKO OSVČ MÁTE PŘI ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ DVĚ MOŽNOSTI JAK UPLATNIT VÝDAJE

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOSVČ

Můžete uplatnit skutečné výdaje za pomoci vedení daňové evidence nebo uplatnit výdaje paušálem.

Výše paušálních výdajů se odvíjí od druhu živnostenského podnikání.

80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč

60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč

40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč

30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč

Co se týče paušálních výdajů podle specifických odvětví podnikání, rozlišují se takto:

80 % zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, řemeslné živnosti: rolník, rybář, řezník, pekař, kožešník, zámečník, zedník, instalatér, hospodský, manikér, kadeřník. Úplný seznam najdete v příloze číslo 1 živnostenského zákona

60 % ostatní živnosti, volná živnost: geolog, optik, zprostředkovatel úvěrů, účetní, masér, chovatel zvířat, lektor, finanční poradce, poskytovatel ubytování – zkrátka ti, kteří mají k podnikání živnostenské oprávnění, ale přitom nejsou uvedeni v příloze číslo 1 živnostenského zákona

40 % svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání podle zvláštních předpisů: advokáti, lékaři, notáři, architekti, pojišťovací poradci, umělci

30 % pronájmy: pronájem bytu, domu, pozemku, nebytových prostor; patří sem i pravidelný pronájem movitých věcí, třeba automobilu, nějakého stroje

Výhodnost uplatnění výdajů paušálem si musí spočítat každý podnikatel sám. Jediné omezení, které zde platí, se vztahuje na výši příjmů, od kterých se dají paušální výdaje odečíst. Uplatnit se dají maximálně k příjmům do 2 mil. Kč.

Pokud jste se rozhodli pro uplatnění výdajů paušálem a nechcete se s vyplňováním Daňového přiznání + přehledů pro Zdravotní pojišťovnu a ČSSZ zaobírat, můžete se na mě obrátit.

Krásný den přeje Eliška

V.A.E.

Pokud uvítáte mou pomoc s Vaší administrativou, ,,účetnictvím", sociálními sítěmi nebo webovými stránkami, jsem tu pro Vás

Brzy se Vám ozvu a pustíme se do práce.