PRÁCE V ČR + NIZOZEMÍ

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuDANĚ

Zpestřili jste si rok cestou za prací do Holandska?

Za předpokladu, že jste měli několik měsíců v roce finanční příjem ze zaměstnání v České republice a několik měsíců finanční příjem ze zaměstnání v Nizozemí, budete muset podat na Finančním úřadě v ČR Daňové přiznání a přiznat všechny své celosvětové příjmy.

V první řadě je potřeba posoudit daňové rezidentství.

Česká republika považuje většinou za daňového rezidenta občana, který na území ČR pobýval alespoň 183 dní v roce a má zde středisko svých životních zájmů.

V Nizozemí však považují za daňového rezidenta občana, který má alespoň 90% svých ročních příjmů z Nizozemí.

Pokud jste tedy nepobývaly v ČR alespoň 183 dní z roku a zároveň nepochází alespoň 90% Vašich příjmů z Nizozemí, bude se posuzovat středisko Vašich životních zájmů. Určitě je vhodné se ve sporném případě spojit s Vaší referentkou na Finančním úřadě, pod který spadáte a rezidentství si potvrdit.

V případě podání Daňového přiznání v ČR se používá pro výdělky, které již byly zdaněny v Nizozemí metoda Vynětí s výhradou progrese, která je ujednána ve Smlouvě o zamezení dvojího zdanění.

Nemusíte se tak bát, že byste z výdělků v Nizozemí museli odvádět daň z příjmu 2x.

Pokud se Vás toto téma aktuálně týká a nevíte si rady, neváhejte mě kontaktovat.

Vaše Eliška

V.A.E.

Pokud uvítáte mou pomoc s Vaší administrativou, ,,účetnictvím", sociálními sítěmi nebo webovými stránkami, jsem tu pro Vás

Brzy se Vám ozvu a pustíme se do práce.