PLÁTCE DPH NEBO IDENTIFIKOVANÁ OSOBA MAJÍCÍ PŘÍJMY V EUR

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOSVČ

Pokud poskytujete nebo nakupujete služby či zboží z jiných členských státu EU, týká se Vás přepočet finančních příjmů a výdajů pro účely Přiznání k DPH, Kontrolního hlášení, Souhrnného hlášení a Daňového přiznání z EUR na KČ.

Pokud používáte pro podnikání jen běžný účet vedený v KČ, pak pro tyto účely používáte částku v KČ dle přepočtu Vaší banky.

Pokud používáte pro své podnikání i běžný účet vedený v EUR abyste předešli znehodnocování Vašich financí při převodu z EUR na KČ a později opět z KČ na EUR, můžete si vybrat ze dvou variant. Používat denní kurz vyhlášený ČNB nebo si vnitřní směrnicí ustanovit používání pevného kurzu stanovenému podle ČNB k prvnímu dni v roce, pololetí, čtvrtletí nebo měsíce. Vámi vybraný způsob přepočtu je poté platný po celý kalendářní rok/celé zdaňovací období.

Pokud se administrativou spojenou s Vaší živností nechcete zaobírat, jsem připravena Vám s ní pomoci.

Krásný den přeje Eliška

V.A.E.

Pokud uvítáte mou pomoc s Vaší administrativou, ,,účetnictvím", sociálními sítěmi nebo webovými stránkami, jsem tu pro Vás

Brzy se Vám ozvu a pustíme se do práce.