BÝT ČI NEBÝT … PLÁTCE DPH

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuDANĚ / OSVČ

PODCAST

Pokud už jste se definitivně rozhodli stát se OSVČ a již jste se prokousali seznamy oborů činnosti jednotlivých druhů živností, je na řadě se také zamyslet nad DPH. Být či nebýt Plátce DPH?

Na začátku máte možnost se rozhodnout, zda se Vám vyplatí být plátcem nebo neplátcem DPH. Mezi základní kritéria při rozhodování patří např. to, zda budete obchodovat nejčastěji s podnikateli, plátci DPH nebo podnikateli neplátci DPH a řadovými občany. Zda budete poskytovat služby s minimem firemních nákladů a výdajů,  a nebo budete nakupovat spoustu zboží nebo materiálu pro výrobu, který bude obsahovat DPH.

Hlavní rozdíl je totiž v tom, že pokud nejste plátce DPH, nemůže si ani odpočítávat daň na vstupu z firemních nákupů. Pokud jste plátce DPH, můžete si nechávat vracet zaplacené DPH u svých firemních výdajů.

Povinnost stát se plátcem nastává, kdy osoba povinná k dani překročí stanovený limit obratu. Aktuální limit je 1 milion korun. Od 1.1.2023 by mělo dojít ke zvýšení limitu až na 2 miliony korun. Jedná se o obrat za 12 předcházejících, po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Zároveň se do tohoto limitu počítají jen plnění, u nichž je místo plnění v tuzemsku, nikoliv v zahraničí.

Osoba povinná k dani, která překročí stanovenou hranici obratu, je povinna podat přihlášku k registraci do 15-ti dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený limit. A plátcem se stává od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tento limit překročila. Od tohoto dne je povinna uplatňovat DPH, tzn. zatěžovat své prodeje DPH. Pozor! Nečekejte až na písemné potvrzení od vašeho Finančního úřadu. Termín pro povinnost uplatňování daně, z důvodu překročení limitu obratu, je pevně daný a pro všechny stejný.

Jiná situace je v případě Dobrovolné registrace. V tomto případě podáváte Přihlášku v libovolný den a měsíc a Plátcem se stáváte dnem následujícím po doručení Rozhodnutí o registraci plátce od Vašeho Finančního úřadu.

Základním zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Na začátku Vás tedy čeká podávání Přiznání k DPH a Kontrolního hlášení každý měsíc. Časem si ale můžete zažádat o čtvrtletní plátcovství, kdy budete muset řešit tyto věci jen čtyřikrát za rok, namísto dvanáctkrát za rok. Pokud začnete podnikat letos a rozhodnete se stát plátce DPH, tak se budete moci stát čtvrtletním plátcem od 1. 1. 2024 a to za předpokladu, že nejste nespolehlivým plátcem, nejste v insolvenci atp.

Od roku 2014 je povinnost podávat Přihlášky k registraci a Přiznání k DPH pouze elektronicky.

Tak co – Být či nebýt ….. ? Jak to máte ve svém podnikání Vy?

V.A.E.

Pokud uvítáte mou pomoc s Vaší administrativou, ,,účetnictvím", sociálními sítěmi nebo webovými stránkami, jsem tu pro Vás

Brzy se Vám ozvu a pustíme se do práce.