VÝDAJE, NÁKLADY – DAŇOVĚ UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOSVČ

Podnikání se, kromě jiného, točí kolem nákladů a výnosů. To, co však bezpochyby zajímá každého podnikatele, je, které náklady je možné uznat jako daňové, a které naopak nemohou být uznány za daňové náklady.

Ne všechny výdaje se dají  považovat za daňově uznatelný náklad, často i výdaje, které firmy považují za naprosto opodstatněné. Pro pochopení celé problematiky je důležitý rozdíl mezi pojmy výdaj a daňově uznatelný náklad. Ne každý výdaj totiž může ponížit náš daňový základ.

Daňově uznatelný náklad je definovaný zákonem o daních z příjmů jako výdaj, který je vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Je nutné prokázat, že takový náklad opravdu vznikl. Nejčastějším důkazním prostředkem je faktura, smlouva apod. Samozřejmě tento náklad musí souviset s příslušným účetním obdobím. Zákon ale některé vybrané výdaje neuznává jako daňově uznatelné náklady. Seznam daňově neuznatelných výdajů uvedený v zákoně je poměrně rozsáhlý.

Vždy je potřeba si upřímně odpovědět na otázku, zda je zboží či služba, za kterou jsme zaplatili, opravdu OBCHODNÍ VÝDAJ, obhajitelný v případě kontroly z Finančního úřadu, v souladu se zákonem o daních z příjmů. Nedopouštěli se tak krácení daně a vyhnuly se zbytečným doměřováním daně, pokutám a penále, které následně budou dělat více, než jsme tím proklatým paragonem kdysi ušetřili…….

Krásný den přeje Eliška.

V.A.E.

Pokud uvítáte mou pomoc s Vaší administrativou, ,,účetnictvím", sociálními sítěmi nebo webovými stránkami, jsem tu pro Vás

Brzy se Vám ozvu a pustíme se do práce.