FIREMNÍ DOKUMENTY A UMÍSTĚNÍ DATA, RAZÍTKA, PODPISU, JMÉNA, FUNKCE …

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOSVČ

Pokud jste někdy seděli nad přípravou různých obchodních smluv, dodatků, dopisů, nabídek atp. a přemýšlely nad rozmístěním razítka, podpisu, jména a funkce, přečtěte si následující řádky. Možná Vám pomohou ?

Podle požadavku normy se razítko společně s podpisem umísťují vlevo. Jestliže je datum podepsání dokumentu (vždy má být uvedeno datum podepsání, nikoliv jeho vyhotovení) umístěn vpravo, také razítko a podpis mohou být vpravo. Umisťují se pod sebe v tomto pořadí: asi tři řádky pod textem razítko, pod ním vlastnoruční podpis a pod ním nezkrácené jméno a příjmení vytištěné tiskárnou počítače s dosaženými tituly (neproloženě), které jsou na další řádce doplněny i funkcí. Vždy se nejprve uvádí jméno a za ním příjmení. Razítko nesmí nikdy podpis překrývat.

Při umístění razítka a podpisu vlevo se jméno a funkce píší zároveň od levé svislice. Při umístění podpisu vpravo se funkce píše pod jméno a příjmení na jejich střed nebo od stejné svislice jako jméno a příjmení (většinou se v praxi používá tento způsob). Je-li v dopise adresa uvedena vpravo, podpis umístěný vpravo se přednostně zarovnává od stejné svislice jako řádky adresy.

Jsou-li na listině dva podpisy, podepisuje se vlevo funkčně vyšší zaměstnanec (například ten, kdo dokument schválil), vpravo funkčně nižší (ten, kdo jej zpracoval). V případě, jsou-li zaměstnanci funkčně na stejné úrovni, podpisy se uvádějí v abecedním pořadí. Je-li podpisů více, umísťují se vždy dva vedle sebe. Mezi jednotlivými dvojicemi se zpravidla vynechává mezera o výšce tří až čtyř řádků. V případě lichého počtu se poslední podpis píše na střed. Všechny podpisy se zarovnávají jednotně. Jedná-li se o podepsání dokumentu dvěma společnostmi, například o smlouvu, umísťuje se vpravo podpis firmy nebo společnosti, která dokument vyhotovila.

Jedná-li se o podpis na dokumentu, který neosvědčuje důležité skutečnosti, a který není vyhotoven jako firemní dokument, je vhodné použít podélné razítko se jménem, tzv. jmenovku, kde je jméno uvedeno na prvním místě a pod ním odbornost, případně další údaje (ne však firemní údaje, neboť se nejedná o firemní razítko). V tomto případě se podpis umístí nad razítko.

Myslím, že dnes už bylo informací víc než dost ? . Pokračování zase někdy příště.

Krásný den přeje Eliška

V.A.E.

Pokud uvítáte mou pomoc s Vaší administrativou, ,,účetnictvím", sociálními sítěmi nebo webovými stránkami, jsem tu pro Vás

Brzy se Vám ozvu a pustíme se do práce.