POSKYTUJETE SLUŽBY NEBO PŘIJÍMÁTE SLUŽBY OD PODNIKATELŮ A FIREM ZE ZAHRANIČÍ?

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOSVČ

!!POZOR!! TÝKÁ SE TO I FAKTURACE S FIRMAMI JAKO JE GOOGLE, FACEBOOK, SKYPE, Airbnb, Booking ATP. !!

Pokud si jako podnikající fyzická osoba hlídáte roční obrat do 1 mil. Kč abyste se nemuseli stát plátcem DPH, nezapomeňte si hlídat také služby od podnikatelů a firem z jiných členských státu EU nebo služby pro podnikatele a firmy v jiných členských státech EU.

Pokud na obchodování v rámci EU přistoupíte, musíte se v mnoha případech stát Identifikovanou osobou, což sebou přináší další povinnosti a administrativní zátěž.

Jako Identifikovaná osoba podáváte Daňové přiznání k DPH za měsíc, ve kterém jste zaplatili fakturu za službu od firmy registrované v jiném členském státě EU + doměříte a odvedete DPH českému FÚ.

Jako Identifikovaná osoba podáváte Souhrnné hlášení za měsíc, ve kterém jste obdrželi platbu za Vaše služby, poskytnuté do jiného členského státu EU. DPH doměří a odvede podnikatel/firma, která Vaši službu přijala, a to svému FÚ a dle sazby DPH platné v jejich zemi.

Identifikovaná osoba nepodává kontrolní hlášení.

Pokud si s administrativou kolem Identifikované osoby nevíte rady nebo se s ní nechcete zdržovat, jsem připravena Vám s ní pomoci.

Krásný den přeje Eliška

V.A.E.

Pokud uvítáte mou pomoc s Vaší administrativou, ,,účetnictvím", sociálními sítěmi nebo webovými stránkami, jsem tu pro Vás

Brzy se Vám ozvu a pustíme se do práce.