PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU

Opět nadešel čas, kdy máte možnost podat Přiznání k dani z příjmu za rok 2022 a zúčtovat tak všechny Vaše odvedené daně z příjmu,  které v průběhu roku 2022 odesílali Vaši zaměstnavatelé na Finanční úřad České republiky. 

Termín odevzdání daňového přiznání papírovou formou je do 1. 4. následujícího roku a termín pro elektronické odevzdání je do 2. 5. následujícího roku.

Pokud jste tuto možnost nevyužili v předešlých letech, nyní máte možnost podat Přiznání k dani z příjmu ještě za tři předešlé roky. 

Základní sleva na poplatníka je stanovena pro rok 2022 ve výši 30 840 Kč (2 570,- x 12 měsíců). Pokud jste v České republice (dále jen ČR) pracovali jen několik měsíců z celého roku, nevyčerpali jste tedy v rámci měsíčních mezd od zaměstnavatele celou roční slevu na poplatníka. Proto můžete nyní podat Přiznání k dani z příjmu a zažádat o přeplatek na dani.

Česká republika nabízí poplatníkům daně více daňových slev a odpočtů. Základní sleva na poplatníka, o které jsem psala v předchozím odstavci, případně sleva na studenta, je dostupná jak pro daňové rezidenty, tak pro daňové nerezidenty. Ostatní slevy, které si dále vyjmenujeme, jsou dostupné jen pro daňové rezidenty. Výjimka platí jen u daňových nerezidentů, jimž dělali příjmy na území ČR minimálně 90% z jejich celkového ročního výdělku. A jedná o se o slevy a odpočty:

– sleva na dítě/děti

– sleva na manžela/manželku, který nevydělává více jak 68 000 Kč za rok

– sleva na invaliditu

– školkovné

– dary

– úroky z hypotéky

– penzijní připojištění, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření

–  soukromé životní pojištění

– odborové příspěvky

– další vzdělávání

– atd.

CO VŠE PRO VÁS UDĚLÁM?

– Stanovíme, zda jste byl/a považován/a v ČR z hlediska daní za daňového rezidenta nebo nerezidenta. (Veškerá komunikace může probíhat přes Messenger, e-mail, skype, Google Meet.)

– Podíváme se na to, kolik jste celkem za stanovený rok vydělal/a a odvedl/a na dani z příjmu, a na jaké daňové slevy a odpočty máte ještě nárok. (Nezapomeňte, že do příjmů se počítá příjem na základě Pracovní smlouvy, Dohody o provedení práce, Dohody o pracovní činnosti,  ale také případný pronájem, příležitostný výdělek a také populární investování do akcií, kryptoměn, půjček atd.)

– Uděláme předběžný výpočet přeplatku na dani, abyste věděl/a na jakou částku se můžete od Finančního úřadu ČR těšit.  (Pokud uvidím, že se Vám to finančně nevyplatí, upozorním Vás na to ještě dříve, než dojde k fakturaci.)

– Poté co mi zašlete všechny potřebné podklady, vyplním formulář Přiznání k dani z příjmu + žádost o zaslání přeplatku na dani. (Pokud byste si chtěl/a vyplňovat formulář sám/a, za mé on-line asistence, při Vašem sdílení obrazovky, tak i tato varianta je možná.)

– Pošlu Vám vyplněný formulář ke kontrole a obdržíte ode mě návod na elektronické odeslání Vašeho Přiznání k dani z příjmu (např. za pomoci bankovní identity – Bank ID) v případě, že nemáte v plánu cestu do ČR nebo odeslání formuláře poštou. Ti, kteří se před cestou a pobytem v zahraničí vybavili datovou schránkou, odesílají formulář a přílohy svou datovou schránkou. 

Pokud by měla referentka Vašeho finančního úřadu nějaké dotazy či požadavky, jsem Vám stále k dispozici.

– Zaradujeme se společně nad dobře odvedenou prací a přeplatkem na dani, který Vám určitě udělá radost. (Mnohdy se jedná o X tisíc. Přeplatek se odvíjí od výše odvedených daní a daňových slev a odpočtů.)

KOLIK VÁS MÁ SLUŽBA BUDE STÁT?

Celé toto martýrium kolem Přiznání k dani z příjmu za uplynulý rok, případně za některý ze tří předešlých let, Vás bude stát:

1000 Kč

Platba probíhá předem, ještě předtím, než se začnu plně věnovat zpracování Vaší objednávky. Fakturace je možná také v EUR.

Pokud uvidím, že se Vám provedení Přiznání k dani z příjmů finančně nevyplatí, upozorním Vás na to ještě dříve, než dojde k fakturaci.

JAKÉ DOKUMENTY JE TŘEBA SI PŘEDEM PŘIPRAVIT NEBO OBSTARAT?

– Potvrzení o odhlášení z české zdravotní pojišťovny a nebo naopak potvrzení o opětovném přihlášení ke zdravotnímu pojištění v ČR. Záleží v jaké situaci jste v daném roce byli. (Tento údaj je potřebný pro stanovení délky legálního pobytu v ČR, který je důležitý pro stanovení daňové rezidentury.)

– Z každého Vašeho zaměstnání nebo brigády musíte mít dokument s názvem Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění a nebo dokument Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti o sražené dani vybírané srážkou, dle toho, jaký druh daně za Vás zaměstnavatel odváděl. (Někteří zaměstnavatelé Vám tento dokument vystavili a předali nebo zaslali automaticky a jiné zaměstnavatele o to musíte požádat sami. Ze zákona zaměstnavateli nevyplývá povinnost automatického vystavení, jako je tomu např. u zápočtového listu nebo evidenčního listu důchodového pojištění.)

– Dále je třeba mí připraveny podklady v případě ostatních příjmů jako jsou příjmy z pronájmu, příležitostné příjmy, příjmy z prodeje akcií, příjmy z půjček, výpisy a součty příjmů a výdajů ohledně obchodování s kryptoměnami atp. 

– Pokud budete rezidentem ČR a budete si chtít uplatnit další daňové slevy a odpočty, je nutné si připravit i veškeré dokumenty potřebné pro uplatnění těchto daňových slev a odpočtů. 

ZAJÍMÁ VÁS TAKÉ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ V NIZOZEMÍ?

Pokud ano, klikněte na tlačítko DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ NL. Tímto se na Vás budu těšit v další sekci mého webu. 

V.A.E.

Pojďme se pustit do Vašeho daňového přiznání v ČR.

Nebo svůj přeplatek na dani chcete nechat státu???

Brzy se Vám ozvu a pustíme se do práce.