PRACOVALI JSTE V NIZOZEMI A HLEDATE NEKOHO KDO VAM ZPRACUJE A ODESLE NIZOZEMSKE DANOVE PRIZNANI

V JAKÉM PŘÍPADĚ PROVEDU ZPRACOVÁNÍ A ODESLÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ?

O zpracování a odeslání Vašeho daňového přiznání se postarám v případě, že máte zřízeno tzv. DigiD. 

DigiD je ekvivalent české datové schránky. Tedy prostředek, kterým potvrzujete on-line svou totožnost a můžete úřední věci zařizovat z pohodlí domova. 

Díky DigiD mi totiž můžete zřídit povolení pro zpracování Vašeho daňového přiznání. Odeslání Vašeho daňového přiznání již proběhne přes mé DigiD. 

NEVÍTE JAK NA ZŘÍZENÍ DigiD?

– Pokud máte registraci na NL adrese, žádost o DigiD najdete – zde

– Pokud nemáte registraci na NL adrese, ani zřízenu korespondenční adresu v NL, nezoufejte. Zažádejte o své DigiD přes speciální sekci stránek DigiD, kterou najdete – zde

V tomto případě Vám přijde první kód SMS-kou nebo e-mailem. V případě, že se nacházíte fyzicky v NL, tak se telefonicky nebo on-line objednáte na jedno z několika možných míst v NL pro ověření Vaší totožnosti a obdržení druhého aktivačního kódu, kde budete potřebovat nahlásit své BSN, ukázat doklad totožnosti, jehož číslo jste vyplnili při žádosti a říct, či ukázat kód z SMS-ky, e-mailu. Kanceláře pro aktivaci DgiD najdete – zde.

V případě, že se nenacházíte na území Nizozemí, ale v zahraničí, tak se objednáte na ověření identity a převzetí druhého aktivačního kódu na videohovor – zde

Definitivní aktivaci DigiD následně již provedete doma, ze svého počítače, kdy použijete přihlašovací jméno a heslo, které si volíte již při prvním kroku žádosti + zadáním aktivačního kódu, který obdržíte při ověřování totožnosti na jedné z přepážek, kterou si zvolíte nebo při videohovoru ze zahraničí.

– V případě, že již máte své DigiD a chcete pověřit třetí osobu např. zpracováním Vašeho daňového přiznání, pak toto zplnomocnění zřídíte – zde.

KOLIK VÁS MÁ SLUŽBA BUDE STÁT?

Celé toto martýrium kolem Přiznání k dani z příjmu za uplynulý rok, případně za některý z pěti předešlých let, Vás bude stát:

1000 Kč

Platba probíhá předem, ještě předtím, než se začnu plně věnovat zpracování Vaší objednávky. Fakturace je možná také v EUR.

JAKÉ DOKUMENTY JE TŘEBA SI PŘEDEM PŘIPRAVIT NEBO OBSTARAT?

– Od jakého data jste přihlášení (nebo odhlášeni) na zdravotní pojišťovně v NL + Od jakého data jste registrování na NL adrese. (Tyto údaje jsou potřeba pro stanovení délky legálního pobytu v NL a také pro stanovení daňové rezidentury.)

– Jaaropgaaf (To je ekvivalent českého Potvrzení o zdanitelných příjmech. Posílá Vám jej každý rok Váš zaměstnavatel. Většinou se tak děje během ledna a února. Pokud jste měli během roku více zaměstnavatelů, musíte mít od každého zaměstnavatele jeden Jaaropgaaf.)

– Dále je třeba mí připraveny podklady v případě ostatních příjmů a investic. ( V NL je třeba při vyplňování daňového přiznání (DAP) i počáteční a konečný stav z výpisu Bankovního účtu, Spořícího účtu, Stavebního spoření, Investičního účtu …. Zkrátka z každého účtu, kde leží Vaše peníze. V Nizozemí se totiž řeší hranice jak pro různé přídavky, tak i kvůli dani z bohatství. Pro každý rok je stanovena určitá hranice. Pokud ji přesáhnete, tak je třeba v DAP vypsat i čísla jednotlivých účtů a stav účtu. 

PS – Daňové slevy na děti a školkovné se v NL neřeší v rámci daňového přiznání, jako je tomu v ČR, ale zvlášť. Informace ohledně příplatků na dítě najdete – zde. A informace ohledně příspěvku na péči o dítě najdete – zde

V.A.E.

Pojďme se pustit do Vašeho daňového přiznání v NL.

Nebo svůj přeplatek na dani chcete nechat státu???

Brzy se Vám ozvu a pustíme se do práce.