POVINNÁ IDENTIFIKACE PODNIKATELE

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuOSVČ

Máte webové stránky nebo stránky na sociálních sítích, na kterých nabízíte své zboží nebo služby? A víte co je povinná identifikace podnikatele?

Povinná identifikace podnikatele vznikla již k 1. lednu roku 2014. Konkrétně najdete vše v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pro společnost s ručením omezeným, akciové společnosti a družstva dále v § 7 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích.  

Stále ale můžete narazit na webové stránky či stránky na sociálních sítích, kde povinné údaje o podnikateli chybí.

Někdy za tím stojí čistá nevědomost, jindy zapomnětlivost nebo nedostatek času pro aktualizaci stránek. V každém případě jde ale o zbytečný risk, ze kterého se mohou vyklubat velké – a pro živnostníka třeba až likvidační – problémy.

Podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích Vám může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč. Pokud byste se rozhodli nařízení i přesto nadále ignorovat, můžete se dopracovat až k zákazu činnosti na 1 rok. Řešení pochybení má na starost příslušný živnostenský úřad, který také rozhoduje, zda případ předá na policii, nebo nikoliv.

A které údaje do povinné identifikace podnikatele vlastně patří?

Co se týče OSVČ jedná se o –

Jméno a příjmení

Místo podnikání – kompletní adresa včetně PSČ

IČ – identifikační číslo

Oznámení ve tvaru: „Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od X. Y. ZZZZ.“

Číslo jednací

Evidující úřad – název úřadu, u kterého jste jako podnikatel vedený

DIČ – daňové identifikační číslo (pouze když jste plátci)

A jak jste na tom Vy? Máte tuto povinnost splněnu?

V.A.E.

Pokud uvítáte mou pomoc s Vaší administrativou, ,,účetnictvím", sociálními sítěmi nebo webovými stránkami, jsem tu pro Vás

Brzy se Vám ozvu a pustíme se do práce.