Počet začínajících podnikatelů vzrostl o 12,6% z 67 359 nových podnikatelů v prvním čtvrtletí roku 2022 na 75 825 v prvním čtvrtletí roku 2023. Nejvyšší růst vykazuje sektor pohostinství (29%), maloobchod (25,5%), obchodní služby (21,9%) a kultura, sport a rekreace (20,6%). Nejvýrazněji klesl počet začínajících podniků ve finančních službách, velkoobchodu, zemědělství a zahradnictví. V Nizozemí […]

POČET ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V NIZOZEMÍ ROSTE

II. pilíř důchodové reformy existoval jen krátce, jako součást nového českého důchodového systému, který se měl opírat o tři pilíře. Jeho existence však nakonec trvala jen čtyři roky, a to od roku 2013 do roku 2016. Počátkem roku 2017 byly nevypořádané finanční prostředky účastníků převedeny jednotlivými penzijními společnostmi na Finanční správu. Občané, kteří si v […]

NECHÁVALI JSTE SI ODVÁDĚT ZE MZDY PENÍZE DO JIŽ ZRUŠENÉHO II. PILÍŘE DŮCHODOVÉ REFORMY? POZOR, ČAS NA VÝBĚR PENĚZ SE KRÁTÍ!

Vzhledem k tomu, že tu máme období podávání daňových přiznání a to, jak v České republice, tak v Nizozemí, podíváme se v kostce na to, jak je to se zdaněním investic. Např. nyní populární obchodování s kryptoměnami či deriváty atp. V České republice spadají příjmy z obchodování na burze pod Ostatní příjmy, kdy v daňovém přiznání uvedete celkovou sumu všech příjmů a celkovou […]

OBCHODOVÁNÍ NA BURZE vs ZDANĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE A NIZOZEMÍ

Vedete si své vlastní záznamy o každém vašem uskutečněném obchodu? Nebo se spoléháte jen na Výpisy dostupné v aplikaci, kterou používáte? Pokud patříte mezi ty, kteří se o to celý uplynulý rok nezajímali, je na čase si z aplikace vyjet roční výpis včetně podrobného seznamu o nákupech, prodejích, zavřených pozicích, poplatcích atp. A z těchto podkladů dát dohromady součty […]

PODKLADY PRO ZDANĚNÍ OBCHODŮ S KRYPTOMĚNAMI A DERIVÁTY

Vzhledem k tomu, že aktuální limit pro zdanění Příležitostného příjmu je v součtu za rok 30 000,-, snaží se lidé zařadit své vedlejší příjmy právě sem. Spoustu z nich ale musím zklamat. Opravdu sem nepatří např. obchodování s deriváty či kryptoměnou a nepatří sem ani autorské honoráře. Řadí se sem JEDNORÁZOVÉ ČINNOSTI a SLUŽBY z BĚŽNÉHO ŽIVOTA, na které nemáte živnostenské […]

VÍTE, PROČ OBCHODOVÁNÍ S DERIVÁTY A KRYPTOMĚNOU NEPATŘÍ DO PŘÍLEŽITOSTNÉHO PŘÍJMU?

Jste plátce DPH, jezdíte na pracovní cesty do zahraničí a máte obchodní výdaje za ubytování, dopravu, pohonné hmoty, parkovné …….. atp.? V českém Přiznání k DPH nelze požádat o vrácení tohoto DPH, ale šance na vrácení tu je, minimálně jednou za rok, záleží na celkové výši tohoto DPH. Potřebujete k tomu vlastnit datovou schránku podnikající fyzické osoby, oprávnění […]

VRÁCENÍ DPH Z OBCHODNÍCH NÁKLADŮ USKUTEČNĚNÝCH PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH V ZAHRANIČÍ

OSVČ/ZZP, kteří vedou daňovou evidenci, uplatňují skutečné výdaje, mají možnost odečíst náklady za používání SVÉHO soukromého automobilu v rámci podnikání. Tedy automobilu nezařazeného do obchodního majetku své firmy. Česká OSVČ v tomto případě může za ujeté kilometry uplatnit buď náhradu za použití vozidla a PHM nebo měsíční paušální částku 5000,-/4000,-. Je však nutné za automobil […]

OSVČ/ZZP – POUŽÍVÁNÍ SOUKROMÉHO AUTOMOBILU PRO PODNIKATELSKOU ČINNOST A UPLATNĚNÍ NÁKLADŮ

Pokud jste někdy seděli nad přípravou různých obchodních smluv, dodatků, dopisů, nabídek atp. a přemýšlely nad rozmístěním razítka, podpisu, jména a funkce, přečtěte si následující řádky. Možná Vám pomohou  Podle požadavku normy se razítko společně s podpisem umísťují vlevo. Jestliže je datum podepsání dokumentu (vždy má být uvedeno datum podepsání, nikoliv jeho vyhotovení) umístěn vpravo, […]

FIREMNÍ DOKUMENTY A UMÍSTĚNÍ DATA, RAZÍTKA, PODPISU, JMÉNA, FUNKCE …

Můžete uplatnit skutečné výdaje za pomoci vedení daňové evidence nebo uplatnit výdaje paušálem. Výše paušálních výdajů se odvíjí od druhu živnostenského podnikání. 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč […]

JAKO OSVČ MÁTE PŘI ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ DVĚ MOŽNOSTI JAK UPLATNIT VÝDAJE

Pokud poskytujete nebo nakupujete služby či zboží z jiných členských státu EU, týká se Vás přepočet finančních příjmů a výdajů pro účely Přiznání k DPH, Kontrolního hlášení, Souhrnného hlášení a Daňového přiznání z EUR na KČ. Pokud používáte pro podnikání jen běžný účet vedený v KČ, pak pro tyto účely používáte částku v KČ dle přepočtu Vaší banky. Pokud používáte […]

PLÁTCE DPH NEBO IDENTIFIKOVANÁ OSOBA MAJÍCÍ PŘÍJMY V EUR